سه‌شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۱

فواید تصویر سازی توان بخشی برای ورزشکاران

تصویر سازی

کاربرد تصویر سازی در توان بخشی مصدومیت در ادبیات پژوهشی به طور فزاینده مستند شده است، از زمانی که تصویر سازی به تسهیل سرعت بهبود جسمانی کمک کرده است، علاوه بر اینکه در دوران توان بخشی برای ورزشکاران کارآمد فرض شده است، به طور خاص نیز برای ورزشکاران مفید بوده است. تصویر سازی در زمینه توان بخشی آسیب به وجود آمده است تا :

  • به ورزشکاران کمک کند تا با مصدومیت هایشان بهتر کنار بیایند، تا بتوانند زودتر دوران مصدومیتشان را به پایان برسانند (گلد و همکاران، ۱۹۹۷؛ روتیلا،۱۹۸۲ ) .
  • به ورزشکاران کمک کند تا احساسات، اضطراب، نگرانی و استرس هایی را که معمولاً هنگام مصدومیت و دوران توان بخشی به سراغشان می آید، مدیریت کند (هامسونو همکاران، ۲۰۰۸؛ موشیما و همکاران،۲۰۰۹ ) .
  • به ورزشکاران مصدوم کمک کند تا با درد ناشی از مصدومیتشان کنار بیایند (هامسون و همکاران،۲۰۰۹ ) .
  • به ورزشکاران در رفع کردن افکار منفی کمک کند و همچنین به پیشرفت شکل گیری دید مثبت (خود مثبت) کمک کند (درایدیگرو همکاران،۲۰۰۶ )
  • انگیزش ورزشکاران مصدوم برای توان بخشی، حرف شنوی و انسجام در مراحل توان بخشی آنها را تقویت کند    (هارمسون و همکاران، ۲۰۰۸ ) .
  • ورزشکاران را برای بازگشت موفق به سطح عملکرد دوره ی قبل از مصدومیت آماده کند؛ چه از لحاظ جسمانی     (به معنی فراگیری مهارت های خاص ورزشی از طریق استفاده از عملکرد تصویرسازی) و چه از لحاظ روانی          (برای مثال، کمک به پیشرفت سطح اعتماد به نفس، کاهش اضطراب از مصدومیت دوباره) (والش، ۲۰۰۵ ) .

منبع:

روان شناسی توان بخشی و آسیب های ورزشی (۱۳۹۵)، تالیف آرونین بارو؛ ترجمه حسن غرایاق زندی، الهام دهقانی. انتشارات دانشگاه تهران.

​نرگس سادات احدی، کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی، کارشناس کمیته روانشناسی

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.