یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۴

ورزش جوانمردانه و بدون دوپینگ-7

هورمون های پپتیدی، فاکتورهای رشد، مواد مرتبط و مقلد ها-S2

آموزش دوپینگ

هورمون های پپتیدی، فاکتورهای رشد، مواد مرتبط و مقلد ها S2 در همه مواقع ممنوع (حین مسابقات و خارج از مسابقات)بوده و تمامی مواد این گروه مواد غیر خاص هستند.

مواد زیر و سایر موارد با ساختار شیمیایی مشابه یا با اثرات بیولوژیک همسان ممنوع می باشند:

 1. اریتروپویتین ها (EPO) و عوامل موثر بر تولید گلبول قرمز، شامل موارد زیر ولی نه محدود به آنها :
 2. آگونیست های گیرنده اریتروپویتین، مانند:

Darbepoetins (dEPO); Erythropoietins (EPO);
EPO-based constructs [e.g. EPO-Fc, Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta (CERA)];
EPO-mimetic agents and their constructs (e.g. CNTO-530, Peginesatide)

 1. عوامل فعال کننده فاکتور های القا کننده هیپوکسی (HIF) مانند:

Cobalt; Daprodustat (GSK1278863); Molidustat (BAY 85-3934); Roxadustat (FG-4592); Vadadustat (AKB-6548); Xenon.

 1. مهار کننده های GATA، مانند :
 2. مهار کننده های پیام رسان TGF-beta (TGF-β) ،مانند:

Luspatercept; Sotatercept.

 1. آگونیست های گیرنده ترمیم کننده درونی، مانند:

Asialo EPO; Carbamylated EPO (CEPO)

 1. هورمون های پپتیدی و عوامل آزاد کننده آنها

2-1 ، گنادوتروپین جفتی(CG)، هورمون لوتئینی (LH) و عوامل آزاد کننده آنها "در مردان “مانند:

Buserelin, Deslorelin, Gonadorelin, Goserelin, Leuprorelin, Nafarelin and Triptorelin.

2-2 ، کورتیکوتروفین ها و عوامل آزاد کننده آنها مانند Corticorelin

2-3 ، هورمون رشد (GH)، اجزای آن و عوامل آزاد کننده آن شامل موارد زیر ولی نه محدود به آنها است :

 • آنالوگ های هورمون رشد مانند
 •  CJC-1293, CJC-1295 ، Sermorelin, Tesamorelin؛
 • اجزای هورمون رشد مانند AOD-9604 و hGH 176-191؛

2-4، عوامل آزاد کننده هورمون رشد شامل موارد زیر ولی نه محدود به آنها :

 • (GHRH)  و محرک های ترشح هورمون رشد (GHS) (e.g. CJC-1293, CJC-1295, sermorelin and tesamorelin)
 • هورمون آزاد کننده هورمون رشد و مقلد های آن مانند Lenomorelin (ghrelin), Ipamorelin, Macimorelin, Tabimorelin Anamorelin

پپتید های آزاد کننده هورمون رشد و مقلد های آن مانند؛ (GHRPs) مانند Alexamorelin, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin),GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6, Examorelin (Hexarelin)

 1. فاکتورهای رشد و تعدیل کننده های (مدولاتورهای) فاکتور رشد شامل موارد زیر ولی نه محدود به آنها است :

Fibroblast Growth Factors (FGFs);
Hepatocyte Growth Factor (HGF);
Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1) and its analogues;
Mechano Growth Factors (MGFs);
Platelet-Derived Growth Factor (PDGF);
Thymosin-β4 and its derivatives e.g. TB-500;
Vascular-Endothelial Growth Factor (VEGF);

و سایر فاکتورهای رشد و تعدیل کننده های فاکتور رشد که بر ساخت یا تحلیل عضله، تاندون یا لیگامنت، ساخت عروق جدید، مصرف انرژی، توان بازسازی یا تغییر و تبدیل نوع تار عضلانی موثر هستند.

لازم به ذکر است EPO و GH شایعهریت هورمونهایی هستد که به ترتیب در رشته های استقامتی و قدرتی مورد سوء مصرف قرار می گیرند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.