شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۵

چکیده مقالات پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی-۲۰

مروری بر آشنایی با آسیب های ورزشی، انواع و عوامل مرتبط با آن

روز پایانی پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی

غزال مروستی نیا۱

  1. دبیرکمیته آموزش، هیات پزشکی ورزشی استان یزد، یزد، ایران.

مقدمه : امروزه، آسیب دیدگی در فعالیت های ورزشی، همواره یکی از مشکلات جدا نشدنی از جامعه ورزش بوده و نیزاز چالش های طب ورزش، درمان و پیشگیری آن میباشد. در صورت عدم شناسایی به موقع و حاد شدن آن میتواند موجب به خطر انداختن سلامت جسمی- روانی با افزایش هزینه های درمانی و کاهش انگیزه ورزشکار شود. این امر نیزسبب محرومیت ورزشکاران چه حرفه ای و چه آماتور از میادین ورزشی شده است. در جهت جلوگیری از بروز این فرآیند برای ورزشکاران و نیز با توجه به تعاریف مختلف از شاخه های مرتبط با آسیب های ورزشی، مطالعه مروری فوق با هدف تعریف صحیح آسیب ورزشی و عوامل مرتبط با آن به انجام رسید.

روش کار : در جهت انجام این مطالعه مروری، مقالات با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی Google scholar، IranMedex، SID، PubMed و Magian در بازه سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ به زبان فارسی و انگلیسی جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها : بر اساس بررسی مطالعات انجام شده از بین ۳۰ مقاله وارد شده به پژوهش، ۹۰درصد(۲۷مقاله) از کلیدواژه آسیب ورزشی استفاده کرده بودند که تنها ۷.۴درصد(۲مقاله) از آسیب ورزشی، تعریف مشخصی را ارائه ندادند. براساس بررسی های انجام شده مناسب ترین تعریف آسیب ورزشی، هر مشکل جسمانی که موجب به محرومیت ورزشکار در طول تمرین یا مسابقه شود یا به توجه پزشکی نیاز شود، میباشد. از سوی دیگر، آسیب های ورزشی به دو صورت حاد یا مزمن ایجاد میشود. همچنین انوع آسیب های شایع عبارت اند از:۱.کشیدگی و پارگی عضلات و رباط ها. ۲. آسیب های زانو. ۳. درد ساق پا هنگام ورزش. ۴. آسیب های تاندون آشیل و ۵. شکستگی ها و در رفتگی ها. عدم گرم کردن مناسب و نداشتن آمادگی لازم جسمانی، محیط نامناسب و ناامن ورزشی، ابزار و وسایل غیر استاندارد، نبودن فضای روانی مناسب برای ورزشکار و برخوردهای شدید بدنی ورزشکاران به یکدیگر و در آخر نداشتن مهارت کافی ورزشکار در اجرای صحیح فعالیت نیز میتواند از سری علل بروز آسیب ها باشد.

نتیجه گیری : لازم به ذکر است، سرانجام در هر ورزشی احتمال آسیب به هر قسمت از دستگاه عضلانی اسکلتی وجود دارد اما علی رغم وجود مشکلات محیطی همانند استاندارد نبودن امکانات و اماکن ورزشی، که نیازمند نظارت بیشتر مسئولین بر اماکن ورزشی است، آگاه سازی و دقت بیشتر مربیان در خصوص تمرکز بیشتر بر فضای تمرینات و ارائه بیشتر تمرینات تکمیلی و تعادلی و نیز اطلاع مربیان و ورزشکاران از علل و انواع شایع آسیب ها میتواند از بروز این مشکلات بکاهد تا ما شاهد عملکرد بهتر و بیشتر بازیکنان باشیم.

واژگان کلیدی: آسیب، آسیب های ورزشی، شایع، عوامل.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.