فرم انجام معاینات پیش از ورزش رقابتی

ابتدا این فایل را مطالعه کنید : راهنما

فرم الف 1
معاینات عمومی پیش از رقابت ورزشکاران         PPE-A1.5      /      PPE-A1
فرم الف 2
معاینات عمومی پیش از رقابت ورزشکاران         PPE-A2
فرم الف 3
معاینات عمومی پیش از رقابت ورزشکاران        PPE-A3
فرم ب 1
معاینات اختصاصی پیش از رقابت والیبال       PPE-B1-Volleyball
فرم ب 2
معاینات اختصاصی پیش از رقابت بسکتبال       PPE-B2-Basketball
فرم ب 3
معاینات اختصاصی پیش از رقابت ورزش های راکتی      PPE-B3-Recquet Sport
فرم ب 3
معاینات اختصاصی پیش از رقابت دومیدانی               PPE-B4-Running
       

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.